Úvodná stránka
Miestny úrad
História
Fotogaléria
Orgány samosprávy
Volebný program
Naše priority
Správne poplatky
VZN
Povinné údaje
Tlačivá
Archív príspevkov
Opatčan
Klub dôchodcov
Kalendár podujatí
Prenájom strediska
Dôležité kontakty
Odkazy
Zastupiteľstvo


Info

Pozvánka na 2. ročník turnaja Vyšnoopátčanov v badmintone
v nedeľu, 30.októbra 2016 o 14.30 hod.

CELOPLOŠNÁ DERATIZÁCIA NA ÚZEMÍ MESTA KOŠICE
OD 10.10.2016 DO 30.11.2016
RÚVZ, Košice- ROZHODNUTIE

VEREJNÁ VYHLÁŠKA
STAVEBNÉ POVOLENIE
" Panoráma" OS, IV. etapa - polyfunkcia v skladbe stav. objektov:
SO 201-04 Komunikácie a spevnené plochy IV.etapa pri SO 130-04,
SO 02 Komunikácie a parkovisko (v ÚR ako SO 202-04)
SO 203-04 Komunikácie a spevnené plochy IV. etapa pri SO 132-04 a SO 133-04


OÚ Košice, odbor starostlivosti o životné prostredie -
Stratégia rozvoja dopravy a dopravných stavieb mesta Košice -
záverečné stanovisko z posúdenia strategického dokumentu


Ponuka práce pre vodičov MHD - Dopravný podnik Bratislava, a.s.

Nekalé praktiky pri predaji elektriny - oznam VSE a.s. , Košice

NOVÉ ZBERNÉ DVORY V KOŠICIACH - Kosit a.s. , Košice informuje

Prísnejšie postihy za nelegálny odber energií - Spoločnosť SPP - distribúcia, a.s., informuje

DPMK - Študenské a žiacke zľavy

Záverečný účet MČ Košice - Vyšné Opátske za rok 2015

Monitorovacia správa MČ Košice - Vyšné Opátske k 31.12.2015

VEĽKOOBJEMOVÝ ZBER ODPADU
harmonogram r.2016

Kalendár separovaného vrecového zberu 2016 - Mesto Košice

*STRATÉGIA ROZVOJA DOPRAVY A DOPRAVNÝCH STAVIEB MESTA KOŠICE*
Správa o hodnotení strategického dokumentu

Archív starších príspevkov

ARCHíV *ZASTUPITEľSTVO 2011-2014*
  Pridal: správa webu     Thursday, 24.04.2014 11:55 (2710 krát čítané)
 
Archív *Zastupiteľstvo 2011-2014*
[Čítať ďalej... ]
ARCHíV *AKTUALNE OZNAMY*
  Pridal: správa webu     Wednesday, 26.02.2014 09:57 (3303 krát čítané)
 
Archív príspevkov
[Čítať ďalej... ]
POZVáNKA NA XXI. ZASADNUTIE MZ MČ KE-VYšNé OPáTSKE
  Pridal: správa webu     Friday, 21.02.2014 13:07
 
Pozvánka na XXI. zasadnutie Miestneho zastupiteľstva MČ KE-Vyšné Opátske dňa 24.02.2014
 
POZVáNKA NA XX. ZASADNUTIE MZ MČ KE-VYšNé OPáTSKE
  Pridal: správa webu     Thursday, 13.02.2014 11:51
 
Pozvánka na XX. zasadnutie Miestneho zastupiteľstva MČ KE-Vyšné Opátske dňa 10.02.2014
 
POZVáNKA NA XIX. ZASADNUTIE MIZ MČ
  Pridal: správa webu     Monday, 16.12.2013 11:56
 
Pozvánka na XIX. zasadnutie MiZ MČ Košice - Vyšné Opátske dňa 16.12.2013
 
PRIVíTAJME SPOLU MIKULášA
  Pridal: správa webu     Wednesday, 04.12.2013 11:34
 
Privítajme spolu Mikuláša
 
OZNáMENIE O DOBROVOľNEJ DRAžBE
  Pridal: správa webu     Friday, 15.11.2013 13:07
 
Oznámenie o dobrovoľnej dražbe
 
ÚRADNé HODINY NA PREBERANIE KANDIDáTNYCH LISTíN PRE NOVé VOľBY STAROSTU
  Pridal: správa webu     Thursday, 14.11.2013 19:00
 
Úradné hodiny na preberanie kandidátnych listín pre nové voľby starostu
 
REGISTER OBNOVENEJ EVIDENCIE POZEMKOV
  Pridal: správa webu     Tuesday, 05.11.2013 17:07
 
Register obnovenej evidencie pozemkov (ROEP) pre k.ú. Južné Mesto-oznámenie o pripomienkovom konaní

 
VYHLáSENIE NOVýCH VOLIEB DO ORGáNOV SAMOSPRáVY OBCí
  Pridal: správa webu     Wednesday, 16.10.2013 11:21
 
Vyhlásenie nových volieb do orgánov samosprávy obcí
 
[ Zobraziť staršie príspevky>>> ]
Témy
Kliknite na obrázok a zobrazia sa príspevky k danej téme.
Vyhľadávanie