Úvodná stránka
Miestny úrad
História
Fotogaléria
Orgány samosprávy
Volebný program
Naše priority
Správne poplatky
VZN
Povinné údaje
Tlačivá
Archív príspevkov
Opatčan
Klub dôchodcov
Kalendár podujatí
Prenájom strediska
Dôležité kontakty
Odkazy
Zastupiteľstvo
Všeobecne záväzné nariadenia MČ
(6937 krát čítané)    Zobraziť pred vytlačením
  

Všeobecne záväzné nariadenia MČ KE-Vyšné Opátske

č. Druh VZN zverejnené právoplatné poznámka
1/2012 O čistote a verejnom poriadku 22.06.2012 06.07.2012
1 MIESTNE POPLATKY 08.06.1991 26.06.1991 zmena r.1992
2 NÁJOMNÉ 28.04.1992 15.05.1992
3 PODNIKANIE 18.06.1992 10.07.1992
4 - lokalizačný poplatok VZN č.1 06.10.1992 01.11.1992 zmena r.1994
5 OCHRANA ÚZEMIA A OVZ 06.10.1992 01.11.1992
6 VEREJNÝ PORIADOK 06.10.1992 01.11.1992 zmena r.2012
7 DAŇ Z NEHNUTEĽNOSTÍ 10.12.1992 01.11.1993 zmena r.1994
8 DAŇ z nehn. VZN č.7 15.12.1993 01.01.1994 zmena r.1995
9 CINTORÍN 04.02.1994 20.02.1994 zmena r.1996
10 VOĽBY NRSR 09.08.1994 24.08.1994 zmena r.1998
11 - reklama VZN č.1,4 31.10.1994 15.11.1994 zmena r.2006 zákon
12 DAŇ z nehn. VZN č.8 24.01.1995 07.02.1995 zmena r.1996
13 VÝHERNÉ PRÍSTROJE 16.11.1995 01.12.1995
14 DAŇ z nehn. VZN č.12 14.12.1995 01.01.1996 zmena r.1997
15 - cintorín VZN č.9 27.06.1996 12.07.1996 zmena r.2005
16 DAŇ z nehn. VZN č.14 11.12.1996 01.01.1997 zmena r.1998
17 DAŇ z nehn. VZN č.16 10.12.1997 01.01.1998 zmena r. 1999
18 VOĽBY NRSR 10.08.1998 25.08.1998 zmena r. 2015
19 OCHRANA v zosuv. území 08.09.1998 23.09.1998
20 DAŇ z nehn. VZN č.17 26.11.1998 01.01.1999 zmena r.2000
21 DAŇ z nehn. VZN č.20 16.11.1999 01.01.2000 zmena r.2001
22 - pes VZN č.1 06.12.2000 01.01.2001 zmena r.2003
23 DAŇ z nehn. VZN č.21 14.12.2000 01.01.2001 zmena r.2002
24 DAŇ z nehn. VZN č.23 11.12.2001 01.01.2002 zmena r.2003
25 OTVÁRACIE HODINY 11.12.2001 01.01.2002
26 DAŇ z nehn. VZN č.24 13.12.2002 01.01.2003 zmena r.2004
27 - pes VZN č.1,22 08.02.2003 24.02.2003 zmena r.2005 zákon
28 DAŇ z nehn. VZN č.26 15.12.2003 01.01.2004 zmena r.2005 zákon
29 - cintorín VZN č.9 13.06.2005 01.07.2005 zmena r.2007
30 - cintorín VZN č.9 02.07.2007 01.08.2007 zmena VZN 1/2014
31 DOTÁCIE 01.04.2008 16.04.2008
Cenník služieb cintorín zmena VZN 1/2014
1/2014 Sadzobník poplatkov - cintorín 24.06.2014 08.07.2014
Prevádzkový poriadok cintorína
1/2015 O zavedení a poskytovaní elektronických služieb a o zmene a doplnení niektorých VZN
2/2015 O vyhradení miest a určení podmienok na umiestňovanie volebných plagátov na verejných priestranstvách počas volebnej kampane na území MČ
1/2016 O určovaní pravidiel času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území MČ Košice - Vyšné Opátske


free program pre stiahnutie *pdf súborov
Pri načítavaní *pdf súborov majte trpezlivosť. Doba načítavania je od 1-3 minút v závislosti od veľkosti súboru
a rýchlosti Vášho pripojenia na internet.

  
[ hore ]

Copyright © www.vysneopatske.sk Mestská časť Košice - Vyšné Opátske. Všetky práva vyhradené!

Vyhľadávanie