Úvodná stránka
Miestny úrad
História
Fotogaléria
Orgány samosprávy
Volebný program
Naše priority
Správne poplatky
VZN
Povinné údaje
Tlačivá
Archív príspevkov
Opatčan
Klub dôchodcov
Kalendár podujatí
Prenájom strediska
Dôležité kontakty
Odkazy
Zastupiteľstvo
Tlačivá
(5936 krát čítané)    Zobraziť pred vytlačením
  

Čestné vyhlásenie

Žiadosť o určenie súpisného čísla a orientačného čísla skolaudovanej budove
Žiadosť o určenie súpisného čísla a orientačného čísla neskolaudovanej budove

Súhlas s prihlásením sa na trvalý pobyt

Návrh na zrušenie trvalého pobytu

Daňové priznanie k dani za psa

Žiadost o poskytnutie jednorázovej dávky v hmotnej núdzi

Žiadosť o záväzné stanovisko k investičnej činnosti

Žiadosť o stanovisko k umiestneniu prevádzky

Ohlásenie vzniku, zmeny a zániku k poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
(Fyzické osoby - občania)

Ohlásenie vzniku, zmeny a zániku k poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
(Právnické osoby a fyzické osoby - podnikatelia)

Vzory žiadostí týkajúce sa agendy stavebného úradu

free program pre stiahnutie *pdf súborov
Pri načítavaní *pdf súborov majte trpezlivosť. Doba načítavania je od 1-3 minút v závislosti od veľkosti súboru
a rýchlosti Vášho pripojenia na internet.

  
[ hore ]

Copyright © www.vysneopatske.sk Mestská časť Košice - Vyšné Opátske. Všetky práva vyhradené!

Vyhľadávanie