Úvodná stránka
Miestny úrad
História
Fotogaléria
Orgány samosprávy
Volebný program
Naše priority
Správne poplatky
VZN
Povinné údaje
Tlačivá
Archív príspevkov
Opatčan
Klub dôchodcov
Kalendár podujatí
Prenájom strediska
Dôležité kontakty
Odkazy
Zastupiteľstvo
Volebný program
(6112 krát čítané)    Zobraziť pred vytlačením
  

Volebný program na roky 2011-2014

 • Zrealizovať kroky vedúce k skvalitneniu MHD v mestskej časti.
 • Dokončiť a odovzdať do prevádzky minimálne prízemie Spoločenského domu aby aj naši obyvatelia mali miesto pre spoločenské posedenia a kary.
 • Dokončiť výkupy pozemkov a zriadiť pripravovaný chodník na Opatovskej ceste.
 • Zlepšovať kvalitu povrchu ciest, ktoré spravujeme.
 • Vykonať všetky zákonné kroky k tomu aby sme získali povolenie na zriadenie prechodu pre chodcov pri TJ Vyšné Opátske a tento následne vybudovať.
 • Udržať tradícii doterajších kultúrnych aktivít mestskej časti a vykonať každoročne novú akciu -športový deň.
 • Vytvárať podmienky pre organizovanie voľnočasových aktivít podľa požiadaviek našich obyvateľov.
 • Podporovať miestny klub dôchodcov.
 • Podporiť miestnu cirkev pri zabezpečení dôstojných osláv 100 rokov kostola.
 • Doplniť a zatraktívniť existujúce detské ihriská.
 • Doplniť nové sadenice a rozšíriť zelené plochy na území mestskej časti.
 • Preplatiť sadenice pre občanov, ktorí vysadia zeleň pred svoj dom na verejné priestranstvo.
 • Osloviť podnikateľské subjekty za účelom zriadenia predajne potravín v bývalej obci.
 • Zlepšiť informovanosť obyvateľov o dianí v mestskej časti prostredníctvom Opatčana a webovej stránky. Občasník bude vychádzať vždy do mesiaca po ukončení zastupiteľstva.
 • Zvýšiť bezpečnosť našich obyvateľov a za týmto účelom vyčleniť finančné prostriedky na "nášho" mestského policajta.
 • Skvalitniť a modernizovať verejné osvetlenie v rámci podaného projektu.
 • Zefektívniť komunikáciu s občanmi MČ formou poslaneckého popoludnia.
  
[ hore ]

Copyright © www.vysneopatske.sk Mestská časť Košice - Vyšné Opátske. Všetky práva vyhradené!

Vyhľadávanie