Úvodná stránka
Miestny úrad
História
Fotogaléria
Orgány samosprávy
Volebný program
Naše priority
Správne poplatky
VZN
Povinné údaje
Tlačivá
Archív príspevkov
Opatčan
Klub dôchodcov
Kalendár podujatí
Prenájom strediska
Dôležité kontakty
Odkazy
Zastupiteľstvo
Prenájom strediska
(10663 krát čítané)    Zobraziť pred vytlačením
  

Rezervácie KS Jánošík - rok 2016
Rezervácie KS Jánošík - rok 2015
Rezervácie KS Jánošík - rok 2014
Rezervácie KS Jánošík - rok 2013

Nový sadzobník za prenájom KS Jánošík od 1.06.2015
Sadzobník za prenájom kultúrneho strediska "Jánošík"

I. Prenájom KS „Jánošík“ obyvateľmi s trvalým pobytom v našej MČ
(nie na podnikateľské účely)

1. Poplatky za prenájom celej spoločenskej sály (sála kultúrneho domu sa prenajíma na svadby)
Prenajímajú sa: sála, kuchyňa, vstupná hala +šatňa, pomocné miestnosti (šatne účinkujúcich a sprchy), kancelária, bar - ako celok
- nájomca je povinný poumývať riady a používané prístroje a zariadenia a odovzdať kuchyňu v čistom stave. 130 € / deň
2. Prenájom na rodinné účely (rodinné oslavy, jubileá)
Prenajímajú sa: sála, kuchyňa 30 € / deň
- nájomca je povinný poumývať riady a používané prístroje a zariadenia a odovzdať kuchyňu v čistom stave.
3. Prenájom na rodinné účely (kar)
Prenajímajú sa: sála, kuchyňa 10 € / deň
- nájomca je povinný poumývať riady a používané prístroje a zariadenia a odovzdať kuchyňu v čistom stave.
4. Prenájom sály na športové, tanečné a iné tréningové aktivity
Prenajímajú sa: sála 5 € / hod.
- pri použití šatní a spŕch 10 € / hod.
5. Prenájom iných miestností
Prenájom kancelárie (vstupnej haly) 15 € /deň
Prenájom miestnosti klubu dôchodcov mimo časových aktivít KD 5 € / hod.


II. Prenájom KS „Jánošík“ obyvateľmi s trvalým pobytom mimo našej MČ
a obyvateľmi našej MČ (na podnikateľské účely)

1. Poplatky za prenájom celej spoločenskej sály (sála kultúrneho domu sa prenajíma na plesy)
Prenajímajú sa: sála, kuchyňa, vstupná hala +šatňa, pomocné miestnosti (šatne účinkujúcich a sprchy), kancelária, bar - ako celok
- nájomca je povinný poumývať riady a používané prístroje a zariadenia a odovzdať kuchyňu v čistom stave. 170 € / deň
2. Poplatky za prenájom spoločenskej sály, bez kuchyne, pomocných miestností a kancelárie (recepcie, školenia, reklamné akcie, večierky - do 22:00 hod.)
Prenajímajú sa: sála, vstupná hala + šatňa 70 € / deň
3. Prenájom na kultúrne akcie (divadlo, zábavne programy, koncerty) do 22,00 hod.
Prenajímajú sa: sála, vstupná hala + šatňa, pódium, šatne účinkujúcich)
- bez výdajne občerstvenia (bar) 30 € / deň
- s výdajňou občerstvenia (bar) 50 € / deň
4. Prenájom na rodinné účely (rodinné oslavy, jubileá)
Prenajímajú sa: sála, kuchyňa 50 € / deň
- nájomca je povinný poumývať riady a používané prístroje a zariadenia a odovzdať kuchyňu v čistom stave.
5. Prenájom na rodinné účely (kar) nie na podnikateľské účely, t.j. najviac 2x do roka
Prenajímajú sa: sála, kuchyňa 20 € / deň
- nájomca je povinný poumývať riady a používané prístroje a zariadenia a odovzdať kuchyňu v čistom stave.
6. Poplatky za prenájom priestorov vstupnej haly
Prenajímajú sa : miestnosť salónika vrátane malej sály a kancelárie)
Za každú začatú hodinu 15 €
Na kratšiu dobu (do 2 hod.) 30 €
7. Prenájom sály na športové, tanečné a iné tréningové aktivity
Prenajímajú sa: sála 10 € / hod. (min.2 hod.)
- pri použití šatní a spŕch 15,00 € / hod.
8. Prenájom iných miestností
Prenájom kuchyne 15 € /deň
- nájomca je povinný poumývať riady a používané prístroje a zariadenia a odovzdať kuchyňu v čistom stave.
Prenájom kancelárie (vstupnej haly) 15 € /deň
Prenájom miestnosti klubu dôchodcov mimo časových aktivít KD 10 € / hod.
Prenájom baru 20 € / deň.

MZ potvrdzuje doterajšiu úľavu pre Street dance academy.

III. Iné

1. Programy organizované obcou sú od poplatkov oslobodené.
2. Poplatok za rezerváciu termínu
(v prípade zrušenia termínu sa záloha nevracia)
100,00 € (resp. vo výške plánovaného prenájmu)
3. Upratovanie
Čistenie obrusov 1 € / kus
Upratanie za celý objekt (len v prípadoch keď nájomník po prenajme neupratal prenajatý priestor. Náradie pre upratanie daného priestoru je k dispozícii.) 30 €
(pratanie baru, šatne, miestnosť salónika, klubu dôchodcov, sály a pomocných miestnosti (šatne účinkujúcich a sprchy) (individuálne) 20 €
4. Reklama
Priestory KS Jánošík môžu byť použité aj na propagáciu a reklamné účely. Cena za jeden m2 je 20 € na mesiac
Poplatok za zverejňovanie akcií v občasníku Opatčan a na WWW stránke
na komerčné účely

10 € / mesiac (resp. číslo)

Záver, vysvetlivky
- Kultúrno-spoločenské centrum Jánošík sa prenajíma stále vrátane sociálnych zariadení a vstupnej šatne.
- Kultúrno-spoločenské centrum sa prenajíma len na základe písomnej zmluvy, ktorá musí byť podpísaná obidvoma stranami a zverejnená na internete.
- Po ukončení prenájmu sa jednotlivé priestory odovzdávajú v nepoškodenom stave a riadne upratané. V prípade poškodenia zariadenia bude vyčíslená škoda, ktorú nájomca v zmysle nájomnej zmluvy prenajímateľovi uhradí.
- Pri neuprataní prenajatých priestorov sa postupuje v zmysle nájomnej zmluvy.
- Záloha za prenájom sa nevracia.
- Zľavy v uvedených bodoch sa nespočítavajú.
- Kuchyňa sa prenajíma vrátane inventáru.
- Tento sadzobník sa môže zmeniť v prípade všeobecných zmien cien energií.

Je schválené povinné zverejňovanie využitia (plánovaného, skutočného) na www stránke MČ.

  
[ hore ]

Copyright © www.vysneopatske.sk Mestská časť Košice - Vyšné Opátske. Všetky práva vyhradené!

Vyhľadávanie