Úvodná stránka
Miestny úrad
História
Fotogaléria
Orgány samosprávy
Volebný program
Naše priority
Správne poplatky
VZN
Povinné údaje
Tlačivá
Archív príspevkov
Opatčan
Klub dôchodcov
Kalendár podujatí
Prenájom strediska
Dôležité kontakty
Odkazy
Zastupiteľstvo
Opatčan
(15379 krát čítané)    Zobraziť pred vytlačením
  

Občasník samosprávy MČ Košice - Vyšné Opátske
za obdobie od 2015


Občasník Opátčan vydáva MÚ MČ Košice – Vyšné Opátske
Redakčná rada:
Predseda: Boris Urbančík
Členovia: Gabriela Mináriková, Veronika Becová, Jolana Čintalová, Daniela Švedová, Lucia Beňová
Kontakt: Boris Urbančík 0905 797 104, 111boris.urbancik@gmail.com, radaopatcan@gmail.com

Opátčan 1/2016 (*.pdf) 1200 KB
Starosta informuje; MÚ informuje: Spoločenský dom-statika; Predstavujeme Vám: Boris Urbančík; Všimli sme si – pôstne obdobie; Obrady Veľkej noci; Športové aktivity
Opátčan 4/2015 (*.pdf) 1500 KB
Starosta informuje; MÚ informuje – Sviatok všetkých svätých a pamiatka zosnulých; Predstavujeme Vám – Daniela Švedová; Všimli sme si – Milina Bučková; Hallowenská strašidelná akcia; Športové aktivity; Mesiac úcty k starším
Opátčan 3/2015 (*.pdf) 1500 KB
Starosta informuje; MÚ informuje; Rozhovor s poslancom –Ing. Josef Pánek, CSc.; Všimli sme si – Ondrej Orlovský, zberateľ pivových etikiet; Božie telo; Odpustová slávnosť; Športové aktivity; Život seniorov
Opátčan 2/2015 (*.pdf) 690 KB
Príhovor starostu; Miestny úrad informuje; Rozhovor s poslancom PaedDr. Veronika Becová; Všimli sme si; Obrady Veľkej noci; Veľká Opátska burza; Spanilá jazda cyklistov; Stolnotenisový turnaj; Futbalový klub; Kontaktné informácie
Opátčan 2015 Január (*.pdf) 570 KB
Príhovor starostu; Miestny úrad informuje; Miestne zastupiteľstvo - Poslanci informujú; Rozhovor s poslancom; Z Vašich listov a mailov; Doprava; Všimli sme si; Zdravé recepty; Užitočné linky, kontakty

Občasník samosprávy MČ Košice - Vyšné Opátske
za obdobie od 2011-2014


Občasník Opátčan vydáva MÚ MČ Košice – Vyšné Opátske
Redakčná rada: Mgr. Ronald Lehotský, JUDr. Gabriela Mináriková, MUDr. Tatiana Granda
Kontakt: radaopatcan@gmail.com

Opatčan 2014 November (*.pdf) 2150 KB
Aplikácia "Odkaz pre starostu"; Príhovor - Ing. Viktor Mikluš, starosta; Príhovor - JUDr. Gabriela Mináriková , prednostka MÚ; Doprava v MČ - MVDr. Ladislav Mucha, zástupca starostu
Opatčan 2014 Október (*.pdf) 2100 KB
Voľby do orgánov samosprávy obcí 2014 - oznam; Starosta informuje; Informácia z rokovania zastupiteľstva; Dôležité informácie
Opatčan 2014 August (*.pdf) 3800 KB
Odkaz pre starostu; Starosta informuje; 670. výročie prvej písomnej zmienky o území Vyšného Opátskeho; Dopravné značenie v mestskej časti; Športová komisia v spolupráci s MÚ MČ Košice - Vyšné Opátske pozýva na športovo - spoločenské popoludnie; Gymnázium Opatovská cesta 7, Košice ponúka
Opatčan 2014 Jún (*.pdf) 702 KB
Odkaz pre starostu, Starosta informuje, Pridaj sa k nám, Oslavy MDD a Deň matiek, Príspevok od občana, Prázdninové tvorivé dielne v KS Jánošík, Športová komisia ponúka
Opatčan 2014 Jún (*.pdf) 702 KB
Odkaz pre starostu, Starosta informuje, Pridaj sa k nám, Oslavy MDD a Deň matiek, Príspevok od občana, Prázdninové tvorivé dielne v KS Jánošík, Športová komisia ponúka
Opatčan 2014 Maj (*.pdf) 2970 KB
Pozvánka - Deň matiek, Deň detí, Starosta informuje, Situácia v našej MČ vyplývajúca z investičných akcií r.2013, Stolnotenisový turnaj o pohár starostu MČ, Športová komisia ponúka
Opatčan 2014 Marec (*.pdf) 2500 KB
Výsledky voliebna starostu MČ Košice - Vyšné Opátske, Starosta informuje, Harmonogram termínov rokovania MiZ na rok 2014, Starosta MČ a komisia kultúry a športu MÚ MČ Košice - Vyšné Opátske pozýva, Pozor na vypaľovanie trávy a spaľovanie odpadov z domácností, Veľkoobjemový zber odpadu v MČ Košice - Vyšné Opátske, Ochrana drevín podľa zákona o ochrane prírody a krajiny, Informácia pre občanov - bytová zástavba Panoráma, Poradenské centrum pre dospelých poskytuje bezplatné kariérne poradenstvo a vzdelávacie programy, Hľadáme priaznivcov strategickej hry Šachy, Poďakovanie, Akreditované vzdelávanie od SČK, Športová komisia ponúka
Opatčan 2014 Január (*.pdf) 2500 KB
Príhovor Ing. Petra Brezu, zástupcu starostu; Nové voľby starostu MČ; Opatčanov pribúda; Príhovor a poďakovanie - JUDr. Gabriela Mináriková, prednostka MÚ; Vyšné Opátske na ceste v roku 2014
Opatčan 2013 Október (*.pdf) 4250 KB
Zástupca starostu informuje, Informuje prednostka MÚ, Cena predsedu KSK, Október - mesiac úcty k starším, Informácia o činnosti športovej komisie, Oznamy MČ
Opatčan 2013 Júl (*.pdf) 890 KB
Cyklisti z MČ Košice - Vyšné Opátske podporujte Critical Mass Košice; Príhovor Ing. Petra Brezu, zástupcu starostu; Príhovor JUDr. Gabriely Minárikovej, prednostky MÚ; Začali sme oživovať mŕtve rameno Hornádu; Športová komisia pri MÚ MČ Košice - Vyšné Opátske ponúka; Inzercia-UNOSTAR DS pozýva na zápis nových členov.
Opatčan 2013 Máj (*.pdf) 440 KB
Príhovor p. zástupcu starostu Ing. Petra Brezu; Príhovor p. prednostky MÚ JUDr. Gabriely Minárikovej; Športová komisia informuje; Príhovor p. poslanca MČ MVDr. Ladislava Muchu
Opatčan 2012 November (*.pdf) 1072 KB
Privítajme spolu Mikuláša, Nová obytná zóna, Stanovisko Komisie mládeže a kultúry a prednostky MÚMČ Košice - Vyšné Opátske k zriadeniu klubovne pre matky s deťmi, Náš jubilant, Čierne skládky odpadu( pohľad z bicykla), Čo Vás (NÁS) TRÁPI alebo pýtame sa za Vás? , Oznamy MÚ, Spolu zabráňme vandalizmu, Inzercia, Fotosúťaž, Upratovanie, Stretnutie s poslancami MČ
Opatčan 2012 September (*.pdf) 2554 KB
Storočné jubileum kostola, Starosta informuje, Poslanecká streda
Opatčan 2012 Júl (*.pdf) 420 KB
Príhovor p. prednostky MÚ, Starosta informuje, Čo Vás (nás) trápi alebo pýtame sa za Vás?, Fotosúťaž 2012, Športová komisia ponúka
Opatčan 2012 Máj (*.pdf) 340 KB
Čo vás (nás) trápi, Starosta informuje, Inzercia.
Opatčan 2012 Marec (*.pdf) 950 KB
Fotosúťaž, Starosta informuje, Zo zasadnuti miestneho zastupiteľstva, Pozvánka na stolnotenisový turnaj, Veľkoobjemový zber odpadu, Pomôžme poupratovať Vyšné Opátske, Čo vás (nás) trápi.
Opatčan 2011 December (*.pdf) 1300 KB
PF 2012, Starosta informuje, Mimoriadne odpočty stavu plynomerov, Sv. Silvester pápež-31.december, Okienko pre najmenších, Neprehliadnite : Pozor blíži sa fotosúťaž 2012, Športová komisia ponúka
Opatčan 2011 Október (*.pdf) 3010 KB
Starosta informuje, MU informuje, Informácia o riešení situácie s MHD v našej MČ, Sv. Lukáš, evanjelista, a zatiaľ nerastú ...či...?, Čo vás (nás) trápi, Okienko pre najmenších, Športová komisia informuje

Občasník samosprávy MČ Košice - Vyšné Opátske
za obdobie 2003 - 2011


Redakcia:
šéfredaktor Ing. Richard Tušan, redaktori Ing. Oľga Iglarčíková a JUDr. Gabriela Mináriková
Občasník vydáva MÚMČ Vyšné Opátske.

Opatčan 2011 Marec (*.pdf) 780 KB
Prichádza jar; Príhovor starostu; Volebný program; Pomôžme poupratovať Vyšné Opátske; Vpred prírode do lona začína sa sezóna; Výročná členská schôdza klubu dôchodcov; Zdravotné prednášky v klube dôchodcov; Zmena úradných hodín; Uznesenie Ústavného súdu SR; Fašiangová zábava; Zosuvy v Opátskom; Klubovňa pre mamičky s deťmi; Veľkoobjemový zber odpad a zber separovaného odpadu v našej MČ; Jarná únava; Turnaj v stolnom tenise o pohár starostu; ANKETA - Klubovňa pre matky s deťmi; Koláč “Návštevníci“; Cesnak medvedí.
Opatčan 2010 December (*.pdf) 650 KB
Príhovor starostu; Výsledky volieb; Poslanecký zbor; Reportáž z volieb; SPP informuje
Opatčan 2010 November (*.pdf) 1010 KB
Rozlúčka poslancov; Vyhodnotenie volebného obdobia 2006 - 2010; Čo si zasejeme, to budeme žať; Recept na predvolebný guláš; Kandidatúry pre voľby starostu; Kandidatúry pre voľby poslancov;

+ anketa (služby opatčanov)
Opatčan 2010 September (*.pdf) 655 KB
Príhovor starostu; Spoločenský dom na polceste; Na pomoc obetiam povodní; Sviatok Sedembolestnej Panny Márie; Práce na územnom pláne finišujú; Športovo spoločenské podujatie v auguste; Zo stretnutia dôchodcov; Prechod pri TJ Vyšné Opátske; Čo s neporiadnými psíčkarmi?; Petang; Novinky.
Opatčan 2009 December (*.pdf) 505 KB
Príhovor starostu; Naše vinše; Nová komisia pri MÚMČ; Kto kde nosí darčeky; Spoločenský dom; Elišky - plnené medovníkové keksíky.
Opatčan 2009 November (*.pdf) 960 KB
Príhovor starostu; Vynovený Jánošík pozýva; Sviatok zosnulých; Petícia za bezpečný prechod pre chodcov medzi ulicami Tigria a Drieňová; Protihluková stena; Koná sa aj vo veci prechodu pri TJ Opátske; Obytný súbor Heringeš; Chodník Jačmenná - Ražná; Cyklotrasa; Altánok; Psi a hygiena nás všetkých; Záhradkár v novembri; Orez drevín
Opatčan 2008 December (*.pdf) 1680 KB
Príhovor starostu; Naše vinše; Ako zachrániť majonézu.
Opatčan 2008 Jún (*.pdf) 1190 KB
Zmena územného plánu; Našli sa historické dokumenty; Príprava využitia budovy školy; Deti a ich matky slávili; Križovatka Prešovská Sečovská; Budú proti hlukové steny v chýbajúcich úsekoch doplnené?; Kultúra a Jánošík; Info pre vlastníkov dotknutých nehnuteľností; Kde sú kríky?; Cyklotrasa Hornád – Torysa – Hornád; Držanie psov, registrácia, voľný pohyb, čistota; Nová choroba s osudovými následkami postihujúca psov; Baza čierna.
Opatčan 2007 December (*.pdf) 1980 KB
Príhovor starostu; MÚ MČ informuje; Plnenie volebného programu; Vianočný príbytok; Fotoreportáž o zdobení stromčeka; Budú rúry v zemi?; Pozemok a budova bývalej školy; Detské ihriská; Parkovanie áut; Fotoreportáže; Orechové vanilkové rohlíčky; Redakčná rada ustanovená; Internet pre každého; O čom vás budeme informovať.
+ Príloha: Anketa
Opatčan 2007 Júl (*.pdf) 735 KB
Zo zasadnutí miest. zastupiteľstva; Poslanecký zbor; Plán zasadnutí miest. zastupiteľstva; Volebný program na 2007-2010; Časový harmonogram plnenia volebného programu; Križovatka Prešovská-Sečovská; Obytný komplex na Sečovskej ceste; Parkové úpravy pre MÚ; Gól do vlastnej brány; Výstavba parovodu; Nový objekt v areáli býv. mliekarne; Ponuka nových pracovných miest; Nový sadzobník poplatkov za cintorín; Na “kaliforniu“ len do konca roka; Bezplatné cestovanie od 70-ky; Dorasteneckému futbalu sa darí; Veľkoobjemový zber; Zber druhotných surovín; IC Culture Train.
Opatčan 2006 December (*.pdf) 560 KB
Príhovor starostu; Miestny úrad informuje; Ako dopadli voľby; Advent začal;
Opatčan 2006 November (*.pdf) 1680 KB
Miestny úrad informuje; Voľby do orgánov samosprávy; Riečna koalícia; Územie nikoho; Test: Akí sme?; Križovatka Prešovská-Sečovská; Dušičky; Centrum súčasných umení; Nižný Heringeš - zosuv pôdy; Telefónne prípojky; Hranice MČ Vyšné Opátske; Teší nás; Trápi nás; Haloween.
Opatčan 2005 December (*.pdf) 1320 KB
Príhovor starostu; Zo zasadnutia miestneho zastupiteľstva; O tom, čo kde bude...; Prednostka pani Bajsová sa lúči; Vlak kultúry, kultúra v Jánošíku; Na včelárskej paseke už môžu piť všetci; Križovatka prešovská-Sečovská; Čo trápi našich občanov; Vyhodnotenie súťaže o najkrajšiu predzáhradku.
Opatčan 2005 Január (*.pdf) 600 KB
Rozpočet na rok 2005 schválený; Neslušný návrh?; Správanie sa monopolov; Mestské zastupiteľstvo informuje; Miestne dane a poplatky, MUMČ informuje; Hlavný kontrolór, alebo zmätky okolo zákona; Križovatka Prešovská-Sečovská, alebo bude ako nebolo; Rozšírenie ulice Príkrej; Vodovod a kanalizácia Včelárska Paseka; Tepláreň, ako ďalej; Bezplatné finančné poradenstvo; Odpady a separovaný zber; Plnenie volebného programu; Súťaž o najkrajšiu predzáhradku; Liečivé účinky medu a niekoľko receptov.
Opatčan 2004 Apríl (*.pdf) 985 KB
Príhovor starostu - Erb mestskej časti; Pozvánka - Oslávme spolu; Stručná história V. Opátskeho; ; Založíme novú tradíciu?; Krčma (fejtón); Krčma ešte raz; Info zo zasadnutí zastupiteľstva; Referendum, voľba prezidenta; Križovatka Prešovská-Sečovská; Okrem vzhľadu sa mení aj charakter vnútornej dopravy + fejton Na Slovensku po slovensky; Stará mliekareň; Súťaž o naj predzáhradku; Drvenie konárov; Seriál Odkalisko pokračuje; Odpady a druhotné suroviny.
Opatčan 2003 December (*.pdf) 2870 KB
Príhovor poslancov; Chvíľka na zamyslenie; Bilancia poslaneckej práce; Príhovor poslankyne MZ; Info zo zasadnutí miestneho zastupiteľstva; Križovatka Sečovská-Prešovská; Prežívame adventný čas; Voda s kanál na Včel. paseke; Zimná údržba ciest;
Tepláreň - Ako ďalej?; Vyhodnotenie súťaže; VZN o dani z nehnuteľnosti; Oznam MÚ, separovaný zber; Erb našej mestskej časti; Anketa - pomôžme si; Vianočný recept - pudingový koláč.
Opatčan 2003 Júl (*.pdf) 950 KB
Výstavba diaľničného privádzača; Info zo zasadnutí miest. zastupiteľstva; Problémy s odpadom; Naťahovanie sa o kompetencie; Quo vadis Jánošík?; Voda a kanál na Vč. paseke; Výsledky referenda; Seriál zaujímavých príhod; Plán zájazdov klubu dôchodcov; Téma odpad ešte raz; Neúcta k prírode, sebe samým a vandalizmus; Kaplnka Panny Márie ustavičnej pomoci ; Cirkevný oznam; Anketa - Pomôžme si navzájom; Separovaný zber; Možnosť využitia kuchyne a sály v stredisku Jánošík; Rolky so škvarkovou plnkou; Využitie ihriska.
Opatčan 2003 Marec (*.pdf) 630 KB
Čistota a údržba verejných priestranstiev; Info zo zasadnutia miestneho zastupiteľstva; Všeobecné nariadenie k chovu a držaniu psov; Košičania nevedia, kde Vyšné Opátske je?!; Nevzhľadné rúry; Cirkevné oznamy; Oznamy klubu dôchodcov; Včelári pozor!; Záhradkár na jar nezabúda; Odvoz odpadov; Civilná ochrana; Poslanecké obvody; Recept na linecký koláč; + príloha: Anketa “Pomôžme si“.

Pozn.: Redakcia si vyhradzuje právo krátiť, upraviť alebo neuverejniť príspevky. Má právo neuverejniť príspevok, ktorý je v rozpore s novinárskou profesijnou etikou. Autorské práva vyhradené. Akékoľvek rozmnožovanie textu, fotografi í a grafov len s výhradným a predchádzajúcim súhlasom vedenia redakcie.


free program pre stiahnutie *pdf súborov
Pri načítavaní *pdf súborov majte trpezlivosť. Doba načítavania je od 1-3 minút v závislosti od veľkosti súboru a rýchlosti Vášho pripojenia na internet.

  
[ hore ]

Copyright © www.vysneopatske.sk Mestská časť Košice - Vyšné Opátske. Všetky práva vyhradené!

Vyhľadávanie