Úvodná stránka
Miestny úrad
História
Fotogaléria
Orgány samosprávy
Volebný program
Naše priority
Správne poplatky
VZN
Povinné údaje
Tlačivá
Archív príspevkov
Opatčan
Klub dôchodcov
Kalendár podujatí
Prenájom strediska
Dôležité kontakty
Odkazy
Zastupiteľstvo


    [ Vybrať novú tému]
ARCHíV *AKTUALNE OZNAMY*
  Pridal: správa webu     Wednesday, 26.02.2014 09:57 (3272 krát čítané)
 
Archív príspevkov
[Čítať ďalej... ]
POZVáNKA NA XXI. ZASADNUTIE MZ MČ KE-VYšNé OPáTSKE
  Pridal: správa webu     Friday, 21.02.2014 13:07
 
Pozvánka na XXI. zasadnutie Miestneho zastupiteľstva MČ KE-Vyšné Opátske dňa 24.02.2014
 
POZVáNKA NA XX. ZASADNUTIE MZ MČ KE-VYšNé OPáTSKE
  Pridal: správa webu     Thursday, 13.02.2014 11:51
 
Pozvánka na XX. zasadnutie Miestneho zastupiteľstva MČ KE-Vyšné Opátske dňa 10.02.2014
 
PRIVíTAJME SPOLU MIKULášA
  Pridal: správa webu     Wednesday, 04.12.2013 11:34
 
Privítajme spolu Mikuláša
 
OZNáMENIE O DOBROVOľNEJ DRAžBE
  Pridal: správa webu     Friday, 15.11.2013 13:07
 
Oznámenie o dobrovoľnej dražbe
 
ÚRADNé HODINY NA PREBERANIE KANDIDáTNYCH LISTíN PRE NOVé VOľBY STAROSTU
  Pridal: správa webu     Thursday, 14.11.2013 19:00
 
Úradné hodiny na preberanie kandidátnych listín pre nové voľby starostu
 
REGISTER OBNOVENEJ EVIDENCIE POZEMKOV
  Pridal: správa webu     Tuesday, 05.11.2013 17:07
 
Register obnovenej evidencie pozemkov (ROEP) pre k.ú. Južné Mesto-oznámenie o pripomienkovom konaní

 
VYHLáSENIE NOVýCH VOLIEB DO ORGáNOV SAMOSPRáVY OBCí
  Pridal: správa webu     Wednesday, 16.10.2013 11:21
 
Vyhlásenie nových volieb do orgánov samosprávy obcí
 
POZVáNKA
  Pridal: správa webu     Wednesday, 09.10.2013 17:58
 
Mesiac úcty k starším
 
DEň MATIEK A MEDZINáRODNý DEň DETí- POZVáNKA NA SPOLOčNé STRETNUTIE
  Pridal: správa webu     Monday, 27.05.2013 14:32
 
Deň matiek a Medzinárodný deň detí- Pozvánka na spoločné stretnutie
 
[ Zobraziť staršie príspevky>>> ]
Témy
Kliknite na obrázok a zobrazia sa príspevky k danej téme.
Vyhľadávanie