Úvodná stránka
Miestny úrad
História
Fotogaléria
Orgány samosprávy
Volebný program
Naše priority
Správne poplatky
VZN
Povinné údaje
Tlačivá
Archív príspevkov
Opatčan
Klub dôchodcov
Kalendár podujatí
Prenájom strediska
Dôležité kontakty
Odkazy
Zastupiteľstvo


    [ Vybrať novú tému]
DEň PRE ZDRAVIE
  Pridal: Tatiana Granda     Tuesday, 16.08.2011 09:53 (4176 krát čítané)
 
Milí čitatelia, dňa 21. mája 2011 sa v Kultúrnom stredisku Jánošík konalo podujatie pod názvom Deň pre zdravie, ktoré pre Vás zorganizovala Komisia mládeže a kultúry MČ Košice - Vyšné Opátske v spolupráci so Spolkom medikov mesta Košice. V tento deň od 13.30 hod. za zvuku pozývajúcej melódie postupne prichádzali k jednotlivým stánkom starší, mladší, ale aj najmenší obyvatelia našej MČ. Pozvaní hostia, skúsení odborníci a študenti Lekárskej fakulty UPJŠ ...
[Čítať ďalej... ]
KLUBOVňA PRE MAMIčKY S DEťMI
  Pridal: Tatiana Granda     Friday, 25.03.2011 15:20 (2708 krát čítané)
 
Milé mamičky, na základe podnetov, ktoré som od niektorých z Vás dostala, podala som na II. zasadnutí miestneho zastupiteľstva (28.2.2011). Návrh na zriadenie klubovne pre matky s deťmi do veku 6 rokov. Nemala som na mysli žiadne spoplatnené materské centrum s prebalovacími pultmi a rôznymi inými vymoženosťami ani detský kútik, kde si rodičia nechávajú svoje ratolesti na nevyhnutný čas (keď si potrebujú nakúpiť či vybaviť neodkladné záležitosti). Mala som na mysli zriadenie klubovne - poskytnúť Vám čiastočne zariadený priestor v Kultúrnom dome ...
[Čítať ďalej... ]
ZOSUVY V OPáTSKOM
  Pridal: Ing. Pavol Breza     Friday, 25.03.2011 15:15 (2831 krát čítané)
 
Zosuvy na našom Opátskom sa nám v minulom období stali skoro ?chlebom naším každodenným?. Niektorí z nás sú ohrození viac niektorí menej. Každý sa s nebezpečím vysporiadava inak občas sme nešťastní a smutní, občas nadávame alebo len tak sa bezradne prizeráme nevyspytateľnému živlu. Občas očakávame aj akýsi spásny zákrok kohosi, kto by to celé zastavil. Nechcem sa teraz zaoberať príčinami zosuvov, ani navrhovať generálne riešenie na ich zastavenie, lebo ani neexistuje. Chcem Vám navrhnúť niekoľko drobných rád , ktorými môže každý z nás...
[Čítať ďalej... ]
FAšIANGOVá ZáBAVA
  Pridal: Ing. Richard Tušan, poslanec     Friday, 25.03.2011 15:03 (3886 krát čítané)
 
19. februára sa uskutočnila v kultúrnom stredisku Jánošík fašiangová zábava. O tom, že sa na Opátskom vieme skutočne dobre zabaviť netreba slov. Stačí si pozrieť fotoreportáž vo fotogalérii na našej webovej stránke. Ďakujeme pani prednostke JUDr.Minárikovej za pekne pripravenú akciu a krásnu výzdobu. Sponzorom ďakujeme za bohatú tombolu!...
[Čítať ďalej... ]
POMôžME POUPRATOVAť VYšNé OPáTSKE
  Pridal: Ing. Viktor Mikluš, poslanec     Friday, 25.03.2011 14:41 (2430 krát čítané)
 
Marec je mesiac, ktorý sa lúči so zimou a víta dlho očakávanú jar. Prvé slnečné lúče odkrývajú aj neporiadok, ktorý prináša so sebou zimná údržba. Mestská časť každoročne zabezpečuje čistenie komunikácii prostredníctvom externých firiem a aktivačných pracovníkov. Ale napriek týmto pozitívnym aktivitám nedostatok vidím v tom, že pri strojnom čistení komunikácií po zimnej údržbe zostávajú pri obrubníkoch chodníkov zvyšky nečistôt (nánosy hli...
[Čítať ďalej... ]
VOLEBNý PROGRAM NA ROKY 2011-2014
  Pridal: Ing. Miloš Beca, starosta     Friday, 25.03.2011 14:36 (2298 krát čítané)
 
Zrealizovať kroky vedúce k skvalitneniu MHD v mestskej časti. Dokončiť a odovzdať do prevádzky minimálne prízemie Spoločenského domu aby aj naši obyvatelia mali miesto pre spoločenské posedenia a kary. Dokončiť výkupy pozemkov a zriadiť pripravovaný chodník na Opatovskej ceste. Zlepšovať kvalitu povrchu ciest, ktoré spravujeme. Vykonať všetky zákonné kroky k tomu aby sme získali povolenie na zriadenie prechodu pre chodcov pri TJ Vyšné Opátske a tento následne vybudovať. Udržať tradícii doterajších kultúrnych aktivít mestskej časti a ...
[Čítať ďalej... ]
PRíHOVOR STAROSTU
  Pridal: Ing. Miloš Beca, starosta     Friday, 25.03.2011 14:33 (2503 krát čítané)
 
Vážení spoluobčania, jedným z našich zámerov v tomto volebnom období je zlepšenie Vašej informovanosti o dianí v mestskej časti. Tento cieľ chceme naplniť hlavne tým, že Vás budeme po každom zasadnutí zastupiteľstva informovať v našom občasníku o tom, čo sa na zasadnutí nášho zastupiteľstva prijalo v termíne do 30 dní od ukončenia rokovania zastupiteľstva. II. rokovanie zastupiteľstva sa konalo dňa 28. 2. 2011 a zriadilo svoje komi...
[Čítať ďalej... ]
PRíHOVOR STAROSTU
  Pridal: Ing. Miloš Beca, starosta     Monday, 27.12.2010 11:00 (2504 krát čítané)
 
Vážení spoluobčania, ešte v nás doznievajú informácie o výsledkoch volieb do orgánov našej samosprávy, v ktorých sme si zvolili svojich zástupcov na nové štvorročné volebné obdobie. Pri tejto príležitosti Vám chcem poďakovať za hojnú účasť vo voľbách i za moju osobnú podporu. Novozvolení poslanci a starosta zložili dňa 20. decembra zákonom predpísaný sľub na svojom ustanovujúcom zasadnutí. Vzhľadom na to, že v rámci predvolebnej kampane ste obdržali aj list, ktorý podstatným spôsobom spochybňoval činnosť doterajších orgánov samosprávy...
[Čítať ďalej... ]
MIKULáš
  Pridal: Ing. Richard Tušan, poslanec     Tuesday, 07.12.2010 10:14 (3261 krát čítané)
 
Tradičnej mikulášskej zábavy v KS Jánošík sa zúčastnilo viac ako 120 detí. Ich krásne vystúpenia veľmi milo prekvapili. Večer pokračoval diskotékou.

Fotografie z Mikulášskej zábavy nájdete vo fotogalérii
autor: Richard Tušan

[Čítať ďalej... ]
ŠPORTOVO SPOLOčENSKé PODUJATIE V AUGUSTE
  Pridal: Ing. Viktor Mikluš, poslanec     Sunday, 19.09.2010 12:00 (2001 krát čítané)
 
Komisia kultúry a športu so starostom mestskej časti usporiadali v sobotu 28. 8. 2010 športovo ? spoločenské popoludnie. Pripravené boli tri športové disciplíny: stolný tenis v priestoroch Kultúrneho strediska, petang na novom ihrisku vedľa budovy Kultúrneho strediska, ktoré bolo zrealizované vďaka podpore Nadácie SPP. Treťou disciplínou bola rekreačná cyklistika, ktorú sme absolvovali ?okolo Hornádu? po trase od Kultúrneho strediska po Opatovskej na Šípkovú ulicu smerom na Krásnu n. H., cez splav prejazd na druhú stranu Hornádu, po hrádzi k novému ...
[Čítať ďalej... ]
[ Zobraziť staršie príspevky>>> ]
Témy
Kliknite na obrázok a zobrazia sa príspevky k danej téme.
Vyhľadávanie