Úvodná stránka
Miestny úrad
História
Fotogaléria
Orgány samosprávy
Volebný program
Naše priority
Správne poplatky
VZN
Povinné údaje
Tlačivá
Archív príspevkov
Opatčan
Klub dôchodcov
Kalendár podujatí
Prenájom strediska
Dôležité kontakty
Odkazy
Zastupiteľstvo


    [ Vybrať novú tému]
PLáN čINNOSTI KLUBU DôCHODCOV
  Pridal: správa webu     Sunday, 03.03.2013 15:24
 
Plán činnosti Klubu dôchodcov- I. polrok 2013
 
POZVáNKA
  Pridal: správa webu     Friday, 11.01.2013 13:25
 
Výročná členská schôdza-pozvánka výboru Klubu dôchodcov pri MÚ MČ Košice-Vyšné Opátske
 
POZVáNKA NA VýROčNú čLENSKú SCHôDZU
  Pridal: správa webu     Tuesday, 10.01.2012 09:36
 
Pozvánka na výročnú členskú schôdzu
 
ZDRAVOTNé PREDNášKY V KLUBE DôCHODCOV
  Pridal: správa webu     Friday, 25.03.2011 14:49 (2462 krát čítané)
 
Termíny prednášok na 1. polrok 2011: 31.1.2011 - Triky na imunitu. Všetky zimné choroby sa dajú zahnať aj príjemným spôsobom. 14.2.2001 - Kneippova metóda životného štýlu. Skvelé rady ako byť v pohode. 14.3.2011 - Cukrovka v kocke. Glykemický index potravín. 4.4.2011 - Dusičňany a biopotraviny. 9.5.2011 - Zdravé opaľovanie. Ako prežiť horúce dni bez následkov. Prednáša MUDr. Jalč Juraj...
[Čítať ďalej... ]
VýROčNá čLENSKá SCHôDZA KLUBU DôCHODCOV
  Pridal: Ing. Richard Tušan, poslanec     Friday, 25.03.2011 14:46 (3739 krát čítané)
 
Dňa 17. januára 2011 sa konala v spoločenskej sále výročná schôdza klubu dôchodcov pri MÚ MČ Košice ? Vyšné Opátske. Niesla sa v slávnostnom duchu a prestreté stoly boli zaplnené do posledného miesta. Mimoriadny význam tejto akcie podčiarkla najmä prítomnosť starostu MČ Ing. Miloša Becu, ako aj prednostky úradu JUDr. Gabriely Minárikovej. Predsedkyňa klubu, pani Handžáková privítala hostí a všetkých prítomných členov klubu. V prednesenej podrobnej správe o činnosti klubu vyzdvihla všetky aktivity: zájazdy - nákupné, kúpacie...
[Čítať ďalej... ]
ZO STRETNUTIA DôCHODCOV
  Pridal: Ing. Richard Tušan, poslanec     Tuesday, 21.09.2010 12:05 (2806 krát čítané)
 
O tom, že aj naši dôchodcovia sa vedia dobre zabaviť určite nieto pochýb. Dokázali to aj stretnutím na novovybudovanom petangovom ihrisku. Podávali sa prepečené klobásky čaj a aj troška vínka sa v pohárikoch prezentovalo. Našim dôchodcom prajeme veľa zdravia a veľa príjemných takto spoločne strávených chvíľ...
[Čítať ďalej... ]
OZNAMY KLUBU DôCHODCOV
  Pridal: Klub dôchodcov     Monday, 17.03.2003 12:00 (2396 krát čítané)
 
Klub dôchodcov pri MÚ vyšné Opátske je otvorený každý pondelok od 14,30 hod. v budove Jánošík. Členom klubu môže byť každý dôchodca, ktorý má trvalý pobyt v našej mestskej časti. Členský poplatok činí 20,-Sk na rok. Činnosť klubu je zameraná na spoločenské posedenia, zdravotné a osvetové prednášky, gratulácie jubilantom a zájazdy. Plán zájazdov na I. polrok 2003...
[Čítať ďalej... ]
[ K téme už nie sú ďaľšie príspevky ]
Témy
Kliknite na obrázok a zobrazia sa príspevky k danej téme.
Vyhľadávanie