Úvodná stránka
Miestny úrad
História
Fotogaléria
Orgány samosprávy
Volebný program
Naše priority
Správne poplatky
VZN
Povinné údaje
Tlačivá
Archív príspevkov
Opatčan
Klub dôchodcov
Kalendár podujatí
Prenájom strediska
Dôležité kontakty
Odkazy
Zastupiteľstvo


    [ Vybrať novú tému]
SVIATOK SEDEMBOLESTNEJ PANNY MáRIE
  Pridal: JUDr. Gabriela Mináriková, prednostka     Sunday, 19.09.2010 12:00 (2161 krát čítané)
 
Sviatok Sedembolestnej Panny Márie, ktorú pápež Pavol VI. vyhlásil v roku 1966 za hlavnú Patrónku Slovenska, si Slovensko a Katolícka cirkev pripomínajú 15. septembra. Prvá zmienka o sviatku Sedembolestnej Božej Matky pochádza z roku 1412, keď sa spomenul na cirkevnom sneme v Kolíne nad Rýnom. Pre celú Cirkev ho však ustanovil až pápež Benedikt XIII. roku 1727 a zároveň povolil, aby sa Panna Mária Sedembolestná uctievala ako Patrónka Slovenska. Jej národnou svätyňou sa stal šaštínsky chrám, opradený mnohými zázrakmi na Máriin príh...
[Čítať ďalej... ]
PREžíVAME ADVENTNý čAS
  Pridal: Jozef Bučko     Tuesday, 23.12.2003 12:00 (2216 krát čítané)
 
Kto dá prístrešie svätej rodine? Prežívame adventný čas ? čas prípravy na Vianoce ? najkrajšie sviatky roka ? sviatky začiatku našej spásy. Už v starom zákone hlas prorokov vyzýval ľud, aby pripravil cestu Pánovi. Lukášovo evanjelium o Ježišovom narodení hovorí o tom, ako Jozef a Mária išli z Nazareta na súpis ľudu do Betlehema. Hoci pohostinstvo patrilo k náboženským povinnostiam izraelitov, predsa nedostali ubytovanie v žiadnom dome. Jeden z dôvodov mohol byť aj ten, že Mária bola v požehnanom stave, čo mohlo viesť k určitým problémom spojených s pôrodom. Uchýlili sa teda za mesto do jaskyne ? či maštaľky, kde Panna Mária dala svetu Ježiša.
[Čítať ďalej... ]
KAPLNKA PANNY MáRIE MATKY USTAVIčNEJ POMOCI
  Pridal: Jozef Bučko     Saturday, 21.06.2003 12:00 (2285 krát čítané)
 
V máji sa uskutočnila púť mariánskych ctiteľov s našim duchovným ocom Pavlom Bugošom ku Panne Márii ? Matke ustavičnej pomoci, ktorá bdie v lese nad Opátskym. Pôvodný obraz, ktorý bol pripevnený na starom dube ? dnes už spráchnivenom, ležiacom vedľa, bol renovovaný bývalým farárom vdp. Adamom z Krásnej nad Hornádom, kde patrilo Vyšné Opátske ako filiálka. Presný rok udalosti, ktorá sa spája s týmto obrazom sa nevie, ale podľa ústneho podania starších, to mohlo byť v 20.?30.rokoch minulého storočia. Kňaz chodieval na Opátske pešo cez...
[Čítať ďalej... ]
[ K téme už nie sú ďaľšie príspevky ]
Témy
Kliknite na obrázok a zobrazia sa príspevky k danej téme.
Vyhľadávanie